Nabízené služby

 

 

Individuální psychoterapie zaměřená

— na řešení aktuálních životních krizí

— na zpracování nevyřešených záležitostí z minulosti, nevyřešených traumat a integraci vytěsněných emocí

— na podporu vlastních zdrojů k celostnímu osobnostnímu růstu

 

Platba přímou úhradou – viz ceník

Ve svém terapeutickém přístupu se zaměřuji jak na porozumění příčinám problémů tak na schopnost znovu se zakotvit ve svém těle a emocích. Konkrétně jde o přístupy hlubinné analytické psychologie (psychoanalýza, Jungiánská analytická psychologie, teorie objektních vztahů atd.), dále pak o přístupy zaměřené na správnou regulaci nervové soustavy a na pomalé a bezpečné zpracovávání traumatických emočních zážitků z minulosti. Ty jsou totiž vždy uloženy i v nevědomé paměti těla, ne jen v mysli a ovlivňují naše chování daleko mocněji než rozum. Při konzultacích se neopírám pouze o rozhovor, který oslovuje převážně levou (rozumovou) mozkovou hemisféru, ale používám i imaginace, projektivní obrázkové metody, kresbu, práci se sny a stabilizační, uzemňující techniky. Tím v terapeutickém procesu dochází k zapojení celého těla a k aktivaci obou mozkových hemisfér, což umožňuje začít rozvíjet a využívat celý svůj potenciál. Tento celostní přístup není v běžném psychologickém poradenství úplnou samozřejmostí.