Nabízené služby

 

Individuální psychoterapie zaměřená

— na řešení aktuálních životních krizí

— na zpracování nevyřešených záležitostí z minulosti, nevyřešených traumat a integraci vytěsněných emocí

— na podporu vlastních zdrojů k celostnímu osobnostnímu růstu

 

Rodinné poradenství zahrnující i řešení potíží s dětmi poskytuji bezplatně v Poradně pro rodinu Přerov – kontaktní mail: balosakova@ssp-ol.cz

Ve svém terapeutickém přístupu – Celostní psychoterapie – vycházím z toho, že naše osobnosti se ve skutečnosti skládají z více částí (myšlenky, pocity, pudy, tělesné vjemy, představy atd.). Některé z nich mohou být vzájemně v souladu, jiné naopak spolu soupeří, některé si uvědomujeme a další jsou skryté hluboko v nevědomí, protože je pro nás příliš těžké je naplno prožívat. Pro zdravé fungování v životě je však důležité být s těmito částmi v kontaktu, mít dostatek kapacity na to je unést a vzájemně je propojit. K tomu využívám jednak psychologický rozhovor, dále pak techniky imaginace, kresbu, práci se sny a přístup zaměřený na léčbu traumatu (Somatic Experiencing®). Tím v terapeutickém procesu dochází k zapojení celého těla a k oslovení všech důležitých částí mozku (rozumové, emoční a zajišťující přežití), což umožňuje začít rozvíjet a využívat celý svůj potenciál.

 

Platba přímou úhradou – viz ceník